Category

Previous PS conferences

O konferenciji PS2

2. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević pod nazivom Rješavanje međunarodnih pomorskih sporova unutar europskog i međunarodnog pravnog okvira, održana je na Brijunima, 2.-3. lipnja 2011.