Prethodne konferencije PS

Doznajte o prethodnim konferencijama iz serije Petar Šarčević

O konferenciji PS2

2. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević pod nazivom Rješavanje međunarodnih pomorskih sporova unutar europskog i međunarodnog pravnog okvira, održana je na Brijunima, 2.-3. lipnja 2011.