Program

Day 1
18 lis 2019
08:30 - 9:00

PRIJAVA

UVODNA OBRAĆANJA

Josip Salapić
Vesna Tomljenović
Ljiljana Kuterovac
Vesna Crnić Grotić
09:15 - 12:30

REGULATORNI OKVIR ZA JEDINSTVENO DIGITALNO TRŽIŠTE

10:20 - 10:40

STANKA ZA KAVU

12:00 - 13:30

STANKA ZA RUČAK

13:30 - 17:00

ŽIG I DIZAJN ZA NOVE TRŽIŠNE UVJETE

14:55 - 15:25

STANKA ZA KAVU

Day 2
19 lis 2019
09:00 - 12:15

PROVEDBA PRAVA KAO TRAJNI IZAZOV

10:25 - 10:45

STANKA ZA KAVU