István Harkai

Mlađi predavač na Sveučilištu u Szegedu

István Harkai

Mlađi predavač na Sveučilištu u Szegedu

Biography

István Harkai je mlađi predavač na Fakultetu prava i političkih znanosti Sveučilišta u Szegedu. Aktivan je član Centra za intelektualno vlasništvo pri istom Sveučilištu. Diplomirao je pravo na Sveučilištu u Szegedu 2014. godine i potom se zaposlio u mađarskom Uredu za useljavanje i državljanstvo. Kao znanstvenik, ponajviše se bavi temama iz područja prava intelektualnog vlasništva, posebice autorskog prava, kao i međunarodnog javnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.

All sessions by István Harkai