Govornici

Doznajte o njihovom profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama

Marko Ilešič

Sudac Suda Europske unije

Vesna Tomljenović

Sutkinja Općeg suda EU-a

Gorana Aralica Martinović

Sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Maciej Szpunar

Nezavisni odvjetnik pri Sudu EU-a

Théophile Margellos

Predsjednik Žalbenih vijeća EUIPO-a

Josef Drexl

Direktor u Institutu Max Planck za inovacije i tržišno natjecanje

Ana Rački Marinković

Pomoćnica zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Igor Gliha

Dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu i profesor na Sveučilištu u Zagrebu

Adam Candeub

Profesor na Sveučilištu Michigan

Benedetta Ubertazzi

Profesorica na Sveučilištu Milano-Bicocca i Državnom sveučilištu Saint-Petersburg te partnerica u odvjetničkom uredu Studio Ubertazzi

John Cross

Profesor na Sveučilištu Louisville

Albina Dlačić

Odvjetnica iz Zagreba, Hrvatska

David Musker

Profesor na Sveučilištu Queen Mary

Sven Stürmann

Predsjednik 2. žalbenog vijeća EUIPO-a

Romana Matanovac Vučković

Izvanredna profesorica na Sveučilištu u Zagrebu

Vlatka Butorac Malnar

Izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci

Emilia Mišćenić

Izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci

Ivana Kunda

Izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci

Višnja Kuzmanović

Načelnica Sektora za žigove i dizajn u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske

Pablo Berbel Fernandez

Sudski savjetnik Općeg suda Europske unije

Klemen Podobnik

Izvanredni profesor na Sveučilištu u Ljubljani

Jasmina Mutabžija

direktorica trgovačkog društva Posluh d.o.o. i predavačica na Visokoj poslovnoj školi „PAR“

István Harkai

Mlađi predavač na Sveučilištu u Szegedu