Marko Ilešič

Sudac Suda Europske unije

Marko Ilešič

Sudac Suda Europske unije

Biography

Marko Ilešič je sudac Suda Europske unije od 2004. godine. Bio je izabran za profesora građanskog, trgovačkog i međunarodnog privatnog prava Sveučilišta u Ljubljani u Sloveniji te je bio prodekan i dekan Pravnog fakulteta istog Sveučilišta.

Obnašao je dužnosti počasnog suca i predsjednika vijeća na Sudu udruženog rada u Ljubljani, predsjednika Sportskog suda Slovenije, predsjednika arbitražnog vijeća Ljubljanske burze, arbitra u Jugoslavenskoj gospodarskoj komori i u Slovenskoj gospodarskoj komori, arbitra u Međunarodnoj trgovačkoj komori u Parizu, suca na žalbenom sudu UEFA i FIFA. Bio je predsjednik Slovenskog udruženja pravnih udruga, član International Law Association, Comité maritime international i nekoliko drugih međunarodnih pravnih udruga.

All sessions by Marko Ilešič