O konferenciji PS1

3
svi

O konferenciji PS1

1. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević pod nazivom Uredba Bruxelles I: Izazovi hrvatskom pravosuđu, održana je u Opatiji, 13. i 14. studenog 2009. Program je dostupan ovdje, a zbornik radova s te konferencije dostupan je ovdje.