Vlatka Butorac Malnar

Izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci

Vlatka Butorac Malnar

Izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci

Biography

Vlatka Butorac Malnar izvanredna je profesorica na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci. Osim Europskog privatnog prava, nositeljica je i kolegija Pravo tržišnog natjecanja na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Magistrirala je i doktorirala na Centralnom Europskom Sveučilištu u Budimpešti, Mađarskoj. U ulozi gostujuće znanstvenice, istraživala je na raznim inozemnim institucijama, uključujući European University Institute u Firenzi, Italiji, Cornell Law School u New Yorku, SAD-u, Institut Max Planck za usporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu, Njemačkoj, i Asser College Europe u Haagu, Nizozemskoj. Istražuje i piše poglavito u području prava tržišnog natjecanja. Suautorica je prvog udžbenika iz tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj, a 2019. izdana joj je suautorska knjiga Competition Law in Croatia u okviru Klowerove edicije International Encyclopaedia for Competition Law.

All sessions by Vlatka Butorac Malnar