Ana Rački Marinković

Pomoćnica zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ana Rački Marinković

Pomoćnica zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
armarinkovic@zastupnik-esljp.hr

Biography

Ana Rački Marinković je, do prelaska u Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava sredinom 2019., djelovala kao zamjenica ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske te je predsjedavala Koordinacijskim povjerenstvom za provedbu prava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske. Tijekom pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji bila je članica radne skupine „Intelektualno vlasništvo“ pregovaračkog tima.

Kao vanjska suradnica, docentica u naslovonom zvanju, podučava pravo industrijskog vlasništva na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2009. te predaje na Interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Intelektualnog vlasništva Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se stručnim i znanstvenim radom u području industrijskog vlasništva i objavila je nekoliko radova te izlagala na više skupova iz navedenog područja.

All sessions by Ana Rački Marinković