Théophile Margellos

Predsjednik Žalbenih vijeća EUIPO-a

Théophile Margellos

Predsjednik Žalbenih vijeća EUIPO-a
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

Théophile Margellos je predsjednik Žalbenih vijeća EUIPO-a u Alicanteu, Španjolskoj, od 2013. godine i predstojnik Odjela za mirenje Žalbenog vijeća EUIPO-a od 2012. Diplomski studij prava završio je na Sveučilištu u Ateni, Grčkoj, a LL.M. iz međunarodnog privatnog prava i doktorski studij iz poredbenog, građanskog i trgovačkog prava na Sveučilištu u Strasbourgu, Francuskoj.

Djelovao je kao član Stalnog savjetodavnog odbora (SACEPO) u Europskom patentnom uredu u Minhenu, Njemačkoj, i član Upravnog odbora te Odbora za upravljanje u EPI-u u Minhenu, Njemačkoj. Bio je docent Pravnog fakulteta Sveučilišta Jules Verne de Picardie u Amiensu, Francoj, sudski savjetnik na Sudu EU-a u Luxembourgu i član pravne službe Europske komisije u Briselu, Belgiji.

All sessions by Théophile Margellos