Jasmina Mutabžija

direktorica trgovačkog društva Posluh d.o.o. i predavačica na Visokoj poslovnoj školi „PAR“

Jasmina Mutabžija

direktorica trgovačkog društva Posluh d.o.o. i predavačica na Visokoj poslovnoj školi „PAR“
linkedin-icon
jasmina@posluh.hr

Biography

All sessions by Jasmina Mutabžija